Vi var i Stadsparken på ”Lönn-jakt”. Det fanns många lönnar i Stadsparken visade det sig. Till slut enades vi om en som vi kommer besöka minst en gång i månaden hela året. Vi ska undersöka och dokumentera hur den förändras under året. 

img_0020 img_0021 img_0023 img_0024 img_0025 img_0026 img_0028 img_0029 img_0030

Sen skrev vi om vår Lönn i Händelseboken. 

img_0034