Vi har haft idrott och idrotten var att kasta boll och kasta not som såg
ut som ett tefat👍. vi har börjat med divison👍. Vi har varit på
kulturskolan👍. Vi har haft matte👍.

Trevlig helg helsningar Emilia
och Milton f.