Nu väntar många, långa och lata dagar. Visst ska det bli härligt med sommar? Vår erfarenhet är att en del barn kan gå tillbaka i sin läsutveckling under sommaren. Det finns också forskning som visar på detta. Så här skriver Barbro Westlund, forskare och lärarutbildare vid Stockholms Universitet:

”Stanovich menar att den största skillnaden i läsmängd sker under fritiden. Den som tycker om att läsa tillbringar stor del av fritiden med att läsa medan den som inte tycker om att läsa gör allt för att undvika läsning. Speciellt efter första sommarlovet, när många barn ännu inte befäst sin läsning, kan skillnaderna öka markant. På så sätt blir den rikare allt rikare, medan den fattigare blir allt fattigare, beroende på i hur hög grad barnet exponeras för skriftspråket. Det är således viktigt att samarbetet mellan skola och föräldrar fungerar, både i och utanför skolan.”  (Westlund Barbro, Att undervisa i läsförståelse-lässtrategier och studieteknik, sid. 166).

För att hjälpa er att komma ihåg läsning och som motivation kommer jag skicka med ett brev hem som uppmanar er att skriva i på www.jagharläst.se det ni läser under sommaren. Vi deltar då i en tävling med möjlighet att vinna presentkort på böcker.