Om ditt barn har morgonomsorg före 7,30 sms:ar ni frånvaro direkt till Gröna huset. Om barnet kommer efter 7,30 sms:ar ni till respektive hus.