Vi är klass 2B på Stureskolan i Örebro. Vi använder bloggen till att dokumentera vårt arbete och visa upp det för vänner och familj. Jag som lärare skriver ett längre inlägg varje vecka om vad vi gjort men även eleverna själva skriver i bloggen, det är ”veckans fixares” uppgift. Föräldrarna kan gå in och kommentera och det gynnar samarbetet mellan skolan och hemmet.

Bilderna vi använder i bloggen har vi tagit själva eller lånat ”bilder som får användas och publiceras” från google.