Den här veckan har vi gjort färdigt våra läsförståelsetester på ipads. Det var ganska svåra tester och jag är lite osäker på varför resultatet blev som det blev om det beror på att testerna var svåra att förstå, om det var svårt att koncentrera sig eller bristande läsförståelse. Hur som helst kommer vi arbeta mer med läsförståelse i skolan och jag vill än en gång understryka vikten av att ni läser hemma tillsammans med era barn. Även om barnen gör läsläxan själva så vill jag att ni går igenom frågor och svar tillsammans med era barn, jag märker att alla barn inte förstått frågorna eller texterna när vi ses i läsgrupperna. Vi tränar mycket läsförståelse i skolan som jag berättade om på föräldramötet men det räcker inte för att era barn ska bli riktigt goda läsare. Boken de får i läsgruppsläxa räcker inte heller som läsning för en hel vecka, de behöver läsa annat också och för läsförståelsens skull behöver de vid några tillfällen i veckan få diskutera böckernas innehåll med er vuxna. 

Jag kommer att skicka hem matteboken som läxa resten av terminen. På måndag kommer vi att börja med den nya boken så de kan ha sin 1B bok hemma och arbeta med. Varje måndag vill jag att de lämna in boken så jag kan kolla igenom lite hur det går och de kan få hjälp om det är något de fastnat på. Sen får de hem boken igen på tisdagar. De kan jobba på tills den är slut, det finns inget stopp.