Det är väldigt viktigt att vi hjälps åt med en säker trafiksituation runt skolan. Det är t.ex. förbjudet att parkera i rondellen.